svuren

svuren
• avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • svuren — adj (svuret, svurna) svuren fiende bestämd, avgjord …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • absolut — • bestämt, visst, säkert, definitivt, utan vidare, ovillkorligen, ojämförligt • faktiskt, verkligen, sannerligen, säkert, absolut, i själva verket • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • helt, och, hållet,… …   Svensk synonymlexikon

  • avgjord — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd …   Svensk synonymlexikon

  • bestämd — • speciell, särskild, bestämd, säregen, specifik, synnerlig • lagbunden, bestämd, ordnad, regelbunden • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • avtalad, uppgjord, fastställd, viss • ståndaktig, fast, orubblig,… …   Svensk synonymlexikon

  • fullständig — • fullständig, komplett, total, full, färdig • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • kategorisk — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv …   Svensk synonymlexikon

  • obetingad — • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • oinskränkt — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • ovillkorlig — • bindande, förbindande, förpliktande, tvingande, obligatorisk • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”